Een lesdag op de Bienekebolders

Een lesdag op de Bienekebolders start om 8.15 uur met de inloop van de kinderen. De ouders mogen in alle groepen mee naar binnen lopen om in de groep te kijken waar de kinderen mee bezig zijn.
Om 8.30 uur gaan de ouders naar huis en starten de lessen. Vanaf groep 3 zien de kinderen zien op het bord wat de planning voor die dag is. Er is een strakke planning in de groepen zodat er steeds een groep uitleg krijgt en een andere groep zelfstandig aan het werk kan. De kinderen kiezen niet zelf voor een volgorde maar volgen het vaste rooster waarbij elke groep uitleg krijgt van de leerkracht over de nieuwe stof.  Alle vakgebieden zoals rekenen, spelling, en taal komen elke dag aan bod. Alle groepen lezen ook elke dag een half uur. Door de methodiek die we hierbij volgen zijn onze kinderen gaan genieten van het lezen en is dat half uur lezen op een dag (zelfs in groep 8) geen straf. Levensbeschouwing wordt niet expliciet gegeven en is onderdeel van lesaanbod verdeeld over de vakgebieden en van projectwerk.
Bij de groepen 1 en 2 is er ook een duidelijke planning die ook voor de kinderen te zien is. De vakken worden hier meer geïntegreerd in thema's, maar ook hier komen reken- en leesactiviteiten elke dag aan bod. 
Om 12.00 uur gaan de kinderen samen eten, waarna ze om 12.15 uur onder begeleiding van 2 overblijfouders gaan buitenspelen. Om 12.45 gaan de kinderen weer naar binnen. 
Om 14.45 uur zijn de kinderen uit.
Op woensdag is er geen pauze om 12.00 uur maar gaan de lessen door tot 12.30 uur. De woensdagmiddag is vrij. 
Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-2 vrij (Een enkele keer is dat een maandag)

 

 

Delen: