Tevredenheidonderzoek Vensters schooljaar 2021-2022

Jaarlijks nemen we een tevredenheidonderzoek af onder leerlingen/ouders en medewerkers.
 

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in schooljaar 2021-2022 …… We scoren een 8,1

 

Hoe tevreden zijn medewerkers over de school in schooljaar 2021-2022….We scoren een 8,8

Hoe tevreden zijn ouders over de school in schooljaar 2021-2022…We scoren een 8,6

 

 

Wanneer je de cijfers uitsplitst geven leerlingen het volgende aan.  

Over de school 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

Hoe vind je het op school? 

7,5 

Hebben jullie een leuke klas? 

7,3 

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 

7,3 

De lessen op school 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 

8,5

Vind je de regels op school duidelijk? 

8,6

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 

8,7

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 

8,5

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 

9,1 

Rapportcijfer 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

Welk rapportcijfer geef je de school? 

7,9 

Wanneer je de scores van ouders uitsplitst zien we het volgende
 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 

8,9 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 

8,6 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 

8,5 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 

8,6 

Onderwijsleerproces 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 

8,6 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 

8,6 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 

8,0 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 

8,9 

Informatie en communicatie 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 

8,6

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 

8,4

Rapportcijfer 

VRAAG 

GEMIDDELD CIJFER 

Welk rapportcijfer geeft u de school? 

8,5

 

 

 

Delen: