Kwaliteitskaarten OBS de Bienekebolders

Op de Bienekebolders hebben we ons beleid beschreven in kwaliteitskaarten en ambitiekaarten. Deze worden jaarlijks geëvalueerd met het team en zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Hieronder een overzicht van de kwaliteitskaarten die belangrijk zijn voor de ouders van onze school. 

Kwaliteitskaart kwaliteitszorg

Kwaliteitskaart sociale veiligheid

Kwaliteitskaart hoofdluis

Kwaliteitskaart afwezigheid leerlingen/leerkrachten vanwege Corona

Kwaliteitskaart kinderen met een allergie

Kwaliteitskaart klachtenregeling

Kwaliteitskaart instroom nieuwe leerlingen

Kwaliteitskaart overblijven

Kwaliteitskaart leerplicht en verzuim

Kwaliteitskaart verlengen/doubleren

Kwaliteitskaart medicijngebruik en medisch handelen

Kwaliteitskaart ziek naar huis

Kwaliteitskaart heropening scholen
Cookie instellingen