Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bespreekt allerlei onderwerpen die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden zijn bijvoorbeeld: schoolplan, vakantieplanning, begroting, formatie, schoolgids, vaststelling vrijwillige ouderbijdrage, enz.

Instemming en/of advies.
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden (bijv. het schoolplan) en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengt (bijv. de vakantieplanning). Om standpunten t.b.v. instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie over allerlei onderwerpen.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

U kunt contact opnemen met de MR via: bienekebolders.mr@bijkinderstad.nl
Cookie instellingen