Overblijven

Van 11.45 / 12.00 uur tot 12.45 uur blijven de kinderen over op school. Ze eten samen met de leerkrachten, in hun groepslokaal, een meegebracht lunchpakket op. Na het eten mogen de kinderen buiten of binnen spelen, bij slecht weer spelen ze binnen onder begeleiding van hiervoor opgeleide overblijfkrachten en/of leerkrachten.
 
Kosten.
We geven een inschrijfformulier aan de ouders mee ter ondertekening. Hiermee geeft u tevens toestemming de kosten voor het overblijven via een automatische machtiging te laten innen.
 
Overblijfreglement.
Het overblijfreglement ligt ter inzage op school. Voor de kinderen gelden tijdens het overblijven de 5 basisregels van de Bienekebolders. Daarnaast gelden er in de pauze aanvullende afspraken en regels. Deze regels zijn terug te vinden in de overblijfmap en ze worden één keer per jaar in het bulletin geplaatst.
 
Visie.
Wij willen de leerlingen een overblijfsituatie bieden, waarin veiligheid, respect en ontspanning de boventoon voeren. Dit is van toepassing op de leerlingen en de overblijfkrachten.
 
Verantwoording.
Overblijven valt onder de verantwoording van het schoolbestuur. Zij zorgt voor een aansprakelijkheidsverzekering voor overblijfkrachten. Via de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad krijgen ouders instemmingsrecht over hoe het overblijven geregeld wordt op school. We moeten ons ook verantwoorden naar de onderwijsinspectie. De wettelijke regelingen liggen op school ter inzage.
 
Overblijfvergoedingen.
We hebben afgesproken dat we niet meer vergoeden dan de maximale belastingvrije vergoedingen. Zodra we besluiten om een hogere vergoeding te geven, zullen we handelen volgens de regels van de fiscus. Dit geldt voor zowel de ouderhulpen als de vaste overblijfkrachten.
 
Cookie instellingen