De kring

Tijdens de kringgesprekken ligt de nadruk op sfeer en relatie. We praten en luisteren naar elkaar en respecteren wat een ieder te zeggen heeft. Er zijn verschillende kringen, bijvoorbeeld de ochtend-, de instructie- en de evaluatiekring.

Cookie instellingen