Een lesdag op de Bienekebolders

Een lesdag op de Bienekebolders start om 8.15 uur met de inloop van de kinderen. De ouders mogen in alle groepen mee naar binnen lopen om in de groep te kijken waar de kinderen mee bezig zijn.
Om 8.30 uur gaan de ouders naar huis en starten de lessen.

Planning
Vanaf groep 1 zien de kinderen op het bord wat de planning voor die dag is. Er is een strakke planning in de groepen zodat er steeds een groep uitleg krijgt en een andere groep zelfstandig aan het werk kan. De kinderen kiezen niet zelf voor een volgorde maar volgen het vaste rooster waarbij elke groep uitleg krijgt van de leerkracht over de nieuwe stof.  Alle vakgebieden zoals rekenen, spelling, taal en lezen komen elke dag aan bod. Bij de groepen 1 en 2 worden de vakken meer geïntegreerd in thema's, maar ook hier komen reken- en leesactiviteiten elke dag aan bod.  

List lezen
Alle groepen lezen elke dag een half uur. Door de methodiek die we hierbij volgen zijn onze kinderen gaan genieten van het lezen en is dat half uur lezen op een dag (zelfs in groep 8) geen straf.

Close reading
Binnen het vakgebied begrijpend lezen maken we gebruik van Close reading. Hiervoor gebruiken we bestaande teksten uit boeken en tijdschriften en zorgen we ervoor dat de kinderen teksten ontleden die niet speciaal (en dus vaak gekunsteld) geschreven zijn voor dit vak. Alledaagse teksten dus die de kinderen ook in het dagelijks leven meekrijgen. 

Rekenen 
De methode Rekenkracht en de methodiek Parwo zorgen ervoor dat we de kinderen per blok laten werken met één leerdoel. Door goed te observeren en gebruik te maken van directe instructie zorgen we ervoor dat alle leerlingen steeds meegenomen worden in alle leerdoelen en daardoor ook aan het einde van de 8 jaar op de Bienekebolders een compleet aanbod hebben gehad. 

Directe instructie
Onze leerkrachten werken met het model van directe instructie. De leerkracht start met het geven van een klassikale instructie, op een interactieve manier. De vervolgactiviteiten stemt de leerkracht af op de behoeften van de leerlingen waarbij we hoge verwachtingen hebben van wat de kinderen aan kunnen. We nemen de kinderen mee en laten ze ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken. 

HPO
We werken vanuit het gedachtegoed van een Hoog Presterende Organisatie (HPO) We bieden hiermee kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen en geven zo kinderen gelijke kansen in de maatschappij. We streven ernaar om kinderen met zoveel mogelijk kennis de basisschool te laten afronden. Dit bereiken we door de leerkracht centraal te zetten en te investeren in hun professionaliteit. 

Levensbeschouwing wordt niet expliciet gegeven en is onderdeel van lesaanbod verdeeld over de vakgebieden en van projectwerk. Vanaf schooljaar 2022-2023 geven we onze projectlessen vanuit de thema's van het NKC. Daar sluiten alle vakgebieden bij aan, ook de teksten van Close reading en de overige activiteiten, zodat het voor de kinderen een compleet pakket wordt. Het zijn geen losstaande lessen meer, maar de lessen krijgen betekenis door de verbinding tussen de lessen.  

Om 12.00 uur gaan de kinderen samen eten, waarna ze om 12.15 uur onder begeleiding van 1 leerkracht en 2 overblijfouders gaan buitenspelen. Om 12.45 gaan de kinderen weer naar binnen. 
Om 14.45 uur zijn de kinderen uit.
Op woensdag is er geen pauze om 12.00 uur maar gaan de lessen door tot 12.30 uur. De woensdagmiddag is vrij. 
Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-2 vrij (Een enkele keer is dat een maandag)

Delen: