Missie en visie

Missie.

Kinderen die goed in hun vel zitten en gemotiveerd en geboeid bezig zijn, leren pas echt en ontwikkelen zich optimaal. Ervaringsgericht onderwijs biedt daarvoor de juiste context. Met respect voor het kind, voor elkaar en voor de omgeving groeien onze leerlingen op naar zelfstandigheid in een goed voorbereide, ontspannen omgeving.

Visie.

OBS De Bienekebolders is een openbare school die kinderen succesvol voorbereidt op een dynamische wereld, waarin flexibiliteit, respect en zelfstandigheid waardevolle eigenschappen zijn. Ons Ervaringsgerichte Onderwijs biedt de juiste context voor deze voorbereiding. Centraal in onze aanpak staan: betrokkenheid, welbevinden, competentie en verbondenheid.

Betrokkenheid: Jouw kind zal een optimale ontwikkeling doormaken door betrokken te werken en met plezier naar school te gaan.
Welbevinden: Als jouw kind zich veilig en geaccepteerd voelt, dan zal het welbevinden hoog zijn en betrokken leren ontstaan. Een veilige sfeer begint bij een gezonde emotionele basis waarin je kind leert om emoties van zichzelf en anderen te begrijpen.
Competentie: Je kind heeft uit zichzelf heel erg de behoefte om zich te ontwikkelen. Op school stimuleren we die attitude om te exploreren. Als jouw kind zich veilig voelt en betrokken is bij het leren dan ontstaat een gevoel van competentie. Je kind beweegt zich aan de grens van zijn of haar individuele mogelijkheden, waardoor leren ontstaat.
Verbondenheid: Leren doet jouw kind samen met anderen. Verbondenheid vinden we op school belangrijk. Dat kun je zien in de relatie tussen kinderen, met leerkrachten en ook met jou als ouder.

EGO
Prof. dr. F. Laevers (Katholieke Universiteit Leuven) ontwikkelde samen met leerkrachten het EGO. Praktische principes werden theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd. Het EGO benut de ‘ervaringsstroom’ als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. Vanuit een ervaringsgerichte instelling ben je vanzelfsprekend geïnteresseerd in wat zich in iemand concreet afspeelt in elke situatie die ertoe doet. Je bent gericht op het proces van het kind en de leerkracht. Juist de focus op het proces is wat EGO onderscheidt van andere onderwijsconcepten.

Bron: website van Ervaringsgericht Onderwijs.

Delen: