Missie en visie

De Bienekebolders is in 1989 gestart in Moergestel. Als openbare school werken we niet vanuit één bepaalde opvatting of levensovertuiging.

Wat kan er beter centraal staan op een basisschool dan het kind zelf? We zijn dan ook een procesgerichte school die werkt vanuit principes van het Ervaringsgerichte onderwijs en het High Performing onderwijs. Hierbij zijn welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid, competentie (resultaten) en bewezen didactisch onderwijs de belangrijkste uitgangspunten. 

Respect staat centraal: respect voor het kind, voor elkaar en voor de omgeving. Als volwassenen laten wij het kind opgroeien naar zelfstandigheid in een goed voorbereide ontspannen omgeving.

Kinderen die goed in hun vel zitten en gemotiveerd en geboeid bezig zijn, leren pas echt en ontwikkelen zich optimaal.

Visie

De Bienekebolders wil een succesvolle openbare school zijn waar het kind zelf centraal staat. Met procesgericht werken willen we onze kinderen optimaal voorbereiden op een dynamische wereld, waarin flexibiliteit, respect en zelfstandigheid waardevolle eigenschappen zijn.

Onze leerkrachten geven les vanuit de kerndoelen voor het basisonderwijs en zorgen daarmee voor een verantwoord aanbod. De kinderen worden gevolgd in hun leren, waarbij de leerkracht oog heeft voor resultaat, maar ook voor het proces van leren. Naast het EGO-concept volgen we ook het HPO traject. Kort samengevat zijn we hiermee bezig om het maximale uit de kinderen te halen. De kinderen worden uitgedaagd om hierin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Op onze school werken we met combinatiegroepen, twee jaargroepen bij elkaar. Onze leerkrachten zijn structureel bezig met het groepsvormingsproces. 

Delen: